Wat is PageRank?

PageRank (PR) is een numerieke waarde dat Google aan een webpagina toekent en die vertegenwoordigt hoe belangrijk dat pagina op het Web is. Google ‘vindt’ dat wanneer de webpagina een verbinding (link) heeft met een andere pagina, het effectief een stem voor de andere pagina uitbrengt. De meer stemmen dat voor een pagina wordt uit gebracht …. het belangrijker de pagina dan moeten zijn. Ook, bepaalt het belang van de pagina die de stemming uitbrengt hoe belangrijk de stemming zelf is. Google berekent het belang van een pagina door het aantal stemmen die zijn uitgebracht. Hoe belangrijk elke stem eigenlijk is wordt bepaald wanneer de PageRank van een pagina wordt berekend.

Yoda en Pagerank

PageRank is de manier van Google om het belang van een pagina te beslissen. Het PR is van belang omdat het één van de factoren is die gebruikt wordt tijdens het rangschikken in de zoekresultaten van de webpaginas. Het is niet de enige factor dat Google gebruikt om pagina’s te rangschikken, maar het is één van de belangrijkste.