3 thoughts on “Geen Tsunami”

  1. Grappig! Ik was daar ook vanmiddag en maakte fotos. Maar ik zag ook dat er een indrukwekkende verwoesting is aangericht tijdens de storm van 10 maart. Het restaurantje (aan het rantje) van de weg naast het hotel ligt in gruizelementen. De betonnen platen die naar de grotten-tunnel leidt is of weg of opgebroken door het woeste geweld van de golven. Als we stellen dat deze betonnen en stenen promenade circa 5 tot 7 meter boven zeeniveau ligt dan moeten dat golven van minst 10 meter hoogte geweest zijn. Het weer is weer es aan het overdrijven geslagen. Ik zal later fotos publiceren.

  2. Later dezelfde avond zagen we op het nieuws dat de zee voor veel problemen gezorgd heeft! Kijk voor een uitgebreid verslag op mijn weblog.

Leave a Reply