Disclaimer

Deze blog geeft de persoonlijke visie en mening van de auteur van het geplaatste artikel weer. Informatie en/of adviezen die op deze blog beschikbaar zijn gesteld zijn volkomen vrijblijvend van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Opvolging van adviezen en/of handelingen naar aanleiding van de hier beschikbaar gestelde informatie geschiedt geheel en al voor de eigen verantwoording van de lezer en/of bezoeker van deze blog.

De inhoud van andere websites die door middel van links op deze website te bezoeken zijn, zijn geheel en al ter verantwoording van de maker(s) van desbetreffende website. Een hier geplaatste link betekent niet automatisch dat de auteur van deze blog achter de inhoud, opzet, visie, levensovertuiging, etc. van de respectievelijke website staat.

De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingsfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om de auteur van deze blog te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook, de enige juiste.

Aan deze disclaimer kunnen door derden (anders dan de auteur van dit web site) geen rechten worden ontleend. Ik behoud te allen tijde mij het recht voor deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.